skladistenje-robe

Skladování a distribuce

Všechny logistické služby pro vaše úspěšné podnikání na jednom místě. Profesionální služby a individuálnípřístup ke každému zákazníkovi.

Více informací

medjunarodni-prijevoz-robe

Skladovací služba

Zajišťujeme skladování a manipulaci se zbožím. Moderní procesy evidence vstupů zboží. Přebalování, označování, konečná úprava do finálních komerčních produktů.

Více informací

WHY INTEGRALOG?

Warehouse facilities

Adequate and professional warehouse facilities.

Tehnology

The use of the most modern technologies for a more precise and quicker warehouse operation.

System connectivity

The ability to automatically connect business systems.

Data & Data

Detailed and precise basis for a reliable analysis of delivery.

WMS system

Inventory management handled with help of up-to-date WMS system for warehouse management.

Customer satisfaction

We value immensely the satisfaction of clients and end-users.

skladistenje-robe

Warehousing and distribution

All logistics services for your successful business in one place. Professional services and individual approach to each customer.

More information

medjunarodni-prijevoz-robe

Warehousing service

We provide storage and handling of goods. Modern processes of registration of goods inputs. Repackaging, labeling, finishing into final commercial products.

More information